Početna stranica
HOME
   Kontakt
    KONTAKT
  Predmet mjerenja  
  PREDMET
  MJERENJA
    Testovi CRD   
CRD
TESTOVI
    Reference: udžbenici, priručnici, zbornici, istraživanja   
CRD
REFERENCE
  O Autoru  
O
AUTORU
 Korisnici
   KORISNICI
     

CRD serija sadrži 38 standardiziranih testova namijenjenih ispitivanju perceptivnih sposobnosti, mišljenja i pamćenja, te različitih oblika psihomotornih reakcija.


Praćenjem parcijalne učinkovitosti tijekom rješavanja svih testova CRD serije moguće je utvrditi dinamičke značajke funkcioniranja SŽS i funkcionalne osobine važne za diferencijalnu dijagnostiku, profesionalni izbor i savjetovanje, te za dijagnostiku i praćenje u kliničkoj praksi.


PERCEPTIVNE SPOSOBNOSTI

1. OPAŽAJ; uočavanje pojave i trenutka promjene atributa zvučnih i svjetlosnih signala;

2. RAZLIKOVANJE; (diskriminacija) značajki svjetlosnih i zvučnih signala, te vizuelnih konstrukata (likova);

3. PREPOZNAVANJE; (identifikacija) i uočavanje aktuelnog perceptivnog sadržaja;

4. VIZUELNA ORIJENTACIJA; snalaženje u prostoru pomoću vizuelnih orijentira; pronalaženje latentne lokacije aktuelnih signala;

5. SPACIJALNA VIZUELIZACIJA; prepoznavanje likova rotiranih u prostoru.


PAMĆENJE

1. KRATKOROĆNO PAMĆENJE; obuhvat trenutnog (senzornog) pamćenja, aktualizacija stereotipa S-R odnosa (signal-odgovor);

2. UČENJE LABIRINTA; memoriranje putanje s 9 točaka alternativog izbora;

3. AKTUALIZACIJA MEMORIRANOG SADRŽAJA; dosjećanje, aktualizacija stereotipa S-R odnosa (signal-odgovor).


MIŠLJENJE

1. OPERATIVNO MIŠLJENJE; vo|enje koordiniranog djelovanja ruku i nogu prema obrascima svjetlosnih i zvučnih podražaja;

2, ZAKLJUČIVANJE; (rezoniranje), otkrivanje odnosa, AHA-fenomen;

3. RJEŠAVANJE PROBLEMA; konvergentno mišljenje.


PSIHOMOTORNE REAKCIJE

1. JEDNOSTAVNA REAKCIJA (RT) pojedinih ekstremiteta na različite atribute (jačinu, frekvenciju) svjetlosnih i zvučnih podražaja (pritiskanjem ili otpuštanjem tipki-pedala);

2. SLOŽENA PSIHOMOTORNA REAKCIJA na različito složene podražajne sklopove svjetlosnih i zvučnih signala različitim kombinacijama ekstremiteta.


DINAMIČKE ZNAČAJKE FUNKCIONIRANJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

1. BRZINA; uzbudljivost, pokretljivost djelovanja SŽS;

2. STABILNOST; ujednačenost reagiranja u funkciji vremena i jačine podražaja; fluktuabilnost;

3. RAVNOTEŽA; ujednačenost djelovanja mehanizama uzbu|enja i kočenja; funkcionalni balans ekscitacije i inhibicije;

4. IZDRŽLJIVOST; zamorljivost;

5. POUZDANOST; točnost reagiranja; propusti, lažne uzbune.POZORNOST

1. ŠIRINA; opseg pozornosti;

2. KONCENRACIJA; tenacitet, spontana fluktuacija pozornosti;

3. ŽIVOST; vigilitet, distribucija pozornosti.


FUNKCIONALNE SMETNJE

1. ZAKOČENOST; rigidnost, funkcionalne blokade, stupor;

2. UZBUĐENOST; disocijacija, funkciona inkontinencija;

3. PERSEVERACIJA;

4. REGRESIJA.