Početna stranica
HOME
   Kontakt
    KONTAKT
  Predmet mjerenja  
  PREDMET
  MJERENJA
    Testovi CRD   
CRD
TESTOVI
    Reference: udžbenici, priručnici, zbornici, istraživanja   
CRD
REFERENCE
  O Autoru  
O
AUTORU
 Korisnici
   KORISNICI

DATUM ROĐENJA:
12. svibnja 1940.


ŠKOLOVANJE:
1955 - 1960 Učiteljska škola u Osijeku
1961 - 1966 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju


DIPLOME I CERTIFIKATI:
1960  Diploma učitelja na Učiteljskoj školi u Osijeku
1966    Diploma industrijskog psihologa na Odsjeku za psihologiju FF Sveučilišta u 
          Zagrebu
1991  Diploma o stjecanju doktorata psihologijskih znanosti na Filozofskom fakultetu
          Sveučilišta u Zagrebu


PROFESIONALNA BIOGRAFIJA
1966 - 1967 Industrijski psiholog u drvno industriskom kombinatu "Mobilija", Osijek
1967 - 1969 Industrijski psiholog u kombinatu gume i obuće "Borovo", Vukovar
1969 - 1971 Industrijski psiholog u Sekciji za vuču vlakova ŽTP, Zagreb
1971 - 1973 Savjetnik za istraživanje ljudskog potencijala u Zavodu za produktivnost  
                    Zagreb
1971 – 1975 Vodeći konzultant na međunarodnom projektu validacije i standardizacije CRD serije psihodijagnostičkih testova za selekciju i istraživanja u policiji, vojsci, vrhunskom sportu, školstvu, prometu i industriji (ORGA-DATA, Villingen, SR Njemačka; Brussel, Belgija)
1973 - 1978 Viši savjetnik za kadrovski inžinjering;  voditelj specijalističke izobrazbe
stručnih i rukovodnih kadrova Zavoda za produktivnost Zagreb
1979 - 1987 Viši savjetnik Zavoda za produktivnost za mikroorganizaciju, analizu i 
                  vrednovanje rada
1988 - 1993 Predavač na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru
1992 - 1994 Viši znanstveni suradnik u Upravi za strateška istraživanja GS HV
1994 - 1998 Načelnik odjela za istraživanje ljudskog potencijala HV u Centru za 
                 strateška istraživanja Ministarstva obrane RH
1998 - 2001 Voditelj odsjeka za geopolitička istraživanja u Institutu za obrambene
                  studije, istraživanje i razvoj MORH-a
2001 - 2002 Predstojnik odjela obrambenih studija u Institutu za obrambene studije,   
                 istraživanje i razvoj MORH-a
2003 -         Mirovina


STRUČNO USAVRŠAVANJE I STJECANJE ZVANJA

1968 Stručno usavršavanje iz psihologije rada u ČSR; (Slovenska Akademija vijed,
         Bratislava; Ustav higijeny prace, Prag)
1988 Izbor u nastavno zvanje predavača za predmet Fiziološka psihologija na Odsjeku
         za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru 1988.
1993 Izbor u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno
         područje psihologije
1993 Raspored u status višeg znanstvenog suradnika USI MORH-a
2004 Izbor za docenta na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA I FORUMIMA

od 1966. član Društva psihologa
2000. – 2004. član Znanstveno područnog vijeća za društvene znanosti
od 2005. član Hrvatske psihološke komore


I - ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA PROJEKTIMA

PROJEKTI MINISTARSTVA ZNANOSTI:


1. ZAKON VRIJEDNOSTI U FUNKCIJI UPRAVLJANJA RAZVOJEM (1987 – 1989), Ekonomski fakultet u Osijeku, Zavod za ekonomska istraživanja (suradnik)
2. AUTOPOIETIČNA ORGANIZACIJA KAO ODGOVOR NA KAOS (1991 – 1996), Ekonomski fakultet u Osijeku (suradnik)
3. NEUROPSIHOFIZIOLOŠKA SVOJSTVA POSTRAUMATSKOG STRESNOG STANJA (1993 – 1996), Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu (suradnik)
4. STIRP "Hrvatski antropometrijski sustav" (2004 – 2006)
    Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu  (suradnik)


MEĐUNARODNI PROJEKTI:
1.     KONSTRUKCIJA I STANDARDIZACIJA CRD SERIJE (1973 – 1978)  za psihodijagnostiku i  selekciju i istraživanja u policiji, vojsci, vrhunskom sportu, školstvu, prometu i industriji, ORGA-DATA, Villingen, SR Njemačka; Brussel, Belgija i Zavod za produktivnost Zagreb
2.     ISTRAŽIVANJE KOGNITIVNIH FUNKCIJA UREMIČKIH BOLESNIKA NA DIJALIZI  (1996 – 1999), Dartmouth-Hitchock Medical Center, N.H. USA, Bolnica "Sveti duh" Zagreb

PROJEKTI MINISTARSTVA OBRANE:
1.     PROGRAM ISTRAŽIVANJA STRATEGIJE OBRANE (1992 – 2003), GS HV (suradnik)
2.     ISTRAŽIVANJE ISKUSTVA DOMOVINSKOG RATA (1992 – 2002), Centar za strateška istraživanja Ministrastva obrane RH (voditelj projekta)
3.     MULTIDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE LJUDSKOG POTENCIJALA HV (1992 – 2002), Centar za strateška istraživanja Ministarstva obrane RH (voditelj projekta)
4.     ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKOG STATUSA ROČNIKA HRVATSKE VOJSKE (1993 –1996), Centar za strateška istraživanja MORH (voditelj projekta)
5.     RAZVOJ MODELA SELEKCIJE, KLASIFIKACIJE I PRAĆENJA RAZVOJA I PROMJENA LETAČKIH OSOBINA PILOTA HRZ (1996 – 2002), Zapovjedništvo HRZ, Zavod za zrakoplovnu medicinu i Centar za strateška istraživanja MORH (glavni istraživač)
6.     RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALOM (1998 – 2002),
      Institut za obrambene studije istraživanje i razvoj MORH-a (voditelj projekta)
7.     MODELIRANJE I SIMULACIJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA U SUSTAVU ČOVJEK - KOMPJUTER (2002 - …), Fakultet organizacije i informatike Varaždin i Institut za obrambene studije istraživanje i razvoj MORH-a (voditelj projekta)


PROJEKTI ZAVODA ZA PRODUKTIVNOST ZAGREB:
1. (1969 – 1972) STUDIJ VREMENA I POKRETA U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I VRHUNSKOM SPORTU (voditelj projekta)
2. (1970 – 1983) LJUDSKI FAKTOR KAO DETERMINATOR EFIKASNOSTI, REDOVITOSTI I SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA (konzultant i suradnik)
3. (1972 – 1978) ISTRAŽIVANJE LJUDSKOG FAKTORA U PRODUKTIVNOSTI  (voditelj projekta)
4. (1973 – 1988) DIFERENCIJALNA PSIHODIJAGNOSTIKA I KADROVSKI INŽINJERING (voditel projekta)
5. (1979 – 1986) MIKROORGANIZACIJA, ANALIZA I VREDNOVANJE RADA (voditelj projekta)
6. (1984 – 1989) CIRKADIJURNE VARIJACIJE MENTALNIH FUNKCIJA KOD DISPEČERA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU (suradnik)


II - PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA

1. Mirko Drenovac (1966)
PRODUKTIVNOST RADA U POVEZANOSTI S POZNAVANJEM VLASTITOG UČINKA, "Mobilija" Osijek (istraživanje i elaborat)
2. Mirko Drenovac (1966)
FLUKTUACIJA RADNOG UČINKA U FUNKCIJI TRAJANJA RADNOG VREMENA, "Mobilija" Osijek (istraživanje i elaborat)
3. Mirko Drenovac (1967 – 1971)
CIKLOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA UTRENIRANOSTI I EKONOMIČNOSTI
POKRETA U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I VRHUNSKOM SPORTU
"Borovo" Vukovar; SOFK-a Osijek (istraživanje i elaborat)
4. Sabina Drenovac; Mirko Drenovac (1968 – 1969)
RADNI MORAL I ZADOVOLJSTVO S POSLOM KAO FAKTOR PRODUKTIVNOSTI, Kombinat "Borovo" (istraživanje, serija članaka i elaborat)
5. Sabina Drenovac; Mirko Drenovac (1969 – 1991)
ISTRAŽIVANJE ULOGE LJUDSKOG FAKTORA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, "ŽTP" Zagreb (projekt, program istraživanja, istraživanja i elaborati)
6. Mirko Drenovac (1981 – 1982)
ISTRAŽIVANJE OSOBINA KADROVSKOG POTENCIJALA KOMBINATA "VUPIK", Zavod za produktivnost Zagreb i Zavod za ekonomska istraživanja Osijek (istraživanja i elaborat)
7. Mirko Drenovac (1985 –1986)
POSEBNI UVJETI RADA U PODZEMNIM ELEKTRANAMA, Zavod za zaštitu zdravlja Split (istraživanja i elaborat)

III – NASTAVNA DJELATNOST

PREDAVANJA KOLEGIJA NA DODIPLOMSKOM STUDIJU
1.      (1984/85) KINEZIOMETRIJA, honorarni predavač predmeta na redovnom studiju Fizičke kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku
2.      (1988 – 1993) FIZIOLOŠKA PSIHOLOGIJA, predavač i voditelj katedre na odsjeku za psihologiju Filozofskog  fakulteta u Zadru (u 1993. godini honorarno)
3.      (1989 – 1992) OPĆA PSIHOLOGIJA , predavač na odsjeku za pedagogiju Filozofskog  fakulteta u Zadru
4.       (1989 – 1992) SPORTSKA PSIHOLOGIJA, predavač izbornog kolegija na odsjeku za psihologiju Filozofskog  fakulteta u Zadru
5.      (od 1993)  - vanjski suradnik u kolegiju VOJNA PSIHOLOGIJA na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
6.      (1994 – 1998) PROMATRANJE LJUDI I SKUPINA predavač na Vojno diplomatskoj školi MORH
7.      (od 2003. -) ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SŽS, docent FF,Sveučilišta u Osijeku
8.      (od 2004. -) SPORTSKA PSIHOLOGIJA, docent FF,Sveučilišta u Osijeku
9.      (od 2007. -) KRONOMETRIJA MENTALNOG PROCESIRANJA, docent FF,Sveučilišta u Osijeku
 
POZIVNA PREDAVANJA NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU

1. (1978 – 1985) Pozivna predavanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Predmet: ERGONOMIJA, voditelj: prof.dr. Ante Lauc
Tema: LJUDSKI FAKTOR U PRODUKTIVNOSTI
2. (1989) Pozivno predavanje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. Zvonko Fijan
Tema: LJUSKI POTENCIJAL
3. (1998) 5 nastavnih sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Predmet: PSIHOMETRIJA, voditelj: prof.dr. Alija Kulenović
Tema: KRONOMETRIJA - Teorijski koncept i metodologija CRD serije psihodijagnostičkih testova


MENTORSTVO
1. (1994) Doktorat znanosti, Kandidat: Jasminka Bobić
    Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu
    Teza: ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI NEUROPSIHOLOGIJSKIH METODA U OTKRIVANJU DIFUZNOG I LATERARNOG DEFICITA INTELEKTUALNIH FUNKCIJA ALKOHOLIČARA
2.  (1997) Doktorat znanosti, Kandidat:: Nadan M.F. Petri
     Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
     Teza: MENTALNE I PSIHOMOTORIČNE PROMJENE U RONILACA PRI RONJENJU NA ZRAK NA MALIM DUBINAMA

PREDAVANJA U ŠKOLAMA ZA SPECIJALISTIČKU IZOBRAZBU VSS KADROVA
1. (1966 – 1971)  ANALIZA CIKLOGRAMA I STATUSNA VALIDNOST POKAZATELJA EKONOMIČNOSTI POKRETA PRI IZVOĐENJU PROFESIONALNIH AKTIVNOSTI (ciklusi predavanja i vježbi) u sklopu škole STUDIJA RADA, Zavod za produktivnost Zagreb
2. (1983 – 1987) USPOSOBLJAVANJE PSIHOLOGOV  V PSIHODIJAGNOSTIKI (semestralni ciklusi predavanja), Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodijagnostična sredstva, Ljubljana
3. (3/1995)  MANAGERSKE BOLESTI I STRES, Edukacijski ciklus AIESEC-95, Zagreb
4. 6/1998; 6/2000  MANAGMANT AND DEVELOPTMENT OF PERSOMMEL CAPABILITIES, IOSTIR
5. 12/2001  CRD SERIJA U SELEKCIJI RONILACA, Tečaj postdiplomskog usavršavanja liječnika HV u podvodnoj medicini, Institut pomorske medicine HRM

IV - ORGANIZACIJA I VOĐENJE SEMINARA
1. (10/1968) SUVREMENI TRENING VRHUNSKIH SPORTAŠA, formativni tečaj o selekciji i psihološkoj pripremi; za sportske trenere, u organizaciji SOFK-e Osijek
2. (9/1974)  PSIHOMETRIJSKI SEMINAR (za diplomirane psihologe), Zavod za produktivnost Zagreb (2 formativna seminara u Opatiji i Šibeniku)
3. (1973-1974) ČOVJEK I NJEGOVA ULOGA U RADU I SIGURNOSTI NA RADU, Zavod za produktivnost Zagreb (4 formativna seminara u Zagrebu i Šibeniku)
4. (1973-1976) PRIPREMA I ORGANIZACIJA AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA NA ELEKTRONIČKIM RAČUNALIMA, Zavod za produktivnost Zagreb (8 formativnih seminara u Zagrebu, Opatiji i Šibeniku)
5. (11/1975) TEORIJA VJEROJATNOSTI I UZORAKA, Zavod za produktivnost Zagreb (formativni seminar u Opatiji) 
6. (11/1977) METODE MULTIVARIJATNE ANALIZE, Zavod za produktivnost Zagreb (formativni seminar u Dubrovniku)
7. (10/1978) PRODUKTIVNOST I SIGURNOST PRI RADU U POVEZANOSTI S BIOLOŠKIM RITMOVIMA, Zavod za produktivnost Zagreb (formativni seminar u Zagrebu)
8. (1978 – 1986) VREDNOVANJE RADA, Zavod za produktivnost Zagreb
(16 formativnih seminara u Zagrebu, Opatiji, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku)
9. (1980 – 1983) PROJEKTIRANJE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA, Zavod za produktivnost Zagreb (3 formativna seminara u Ljubljani, Zagrebu i Dubrovniku)
 
V - ORGANIZACIJA I VOĐENJE STRUČNIH I ZNANSTVENIH SKUPOVA


1. (8/1964) XIV INTERNACIONALNI KONGRES PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE, Ljubljana (tehnički suradnik)
2. (11/1968) TEHNOPSIHOFIZIOLOGIJA RADA, Savjetovanje industrijskih psihologa u organizaciji Osječke podružnice Društva psihologa, Vukovar (organizator)
3. (9/1977) EPS 77 - MEĐUNARODNI SIMPOZIJ PRIMJENE CRD ELEKTRONIČKE PSIHODIJAGNOSTIKE BATERIJE TESTOVA; u organizaciji Belgijske firme ORGA -DATA, Brussel (voditelj)
4. (9/1987) STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V PSIHODIJAGNOSTIKI ZA UPORABNIKE CRD-SERIJE, u organizaciji Zavoda SR Slovenije za produktivnost dela, Ljubljana (voditelj)

VI – UREĐIVANJE STRUČNIH PUBLIKACIJA
1974 
PSIHOMETRIJSKI SEMINAR (252 str.)
Zavod za produktivnost Zagreb, 1974

1974
PRIPREMA I ORGANIZACIJA AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA NA ELEKTRONIČKIM RAČUNALIMA (110 str.)
Zavod za produktivnost Zagreb, 1974

1975
TEORIJA VJEROJATNOSTI I UZORAKA (126 str.)
Zavod za produktivnost Zagreb, 1975

1977
METODE MULTIVARIJATNE ANALIZE (120 str.)
Zavod za produktivnost Zagreb, 1977

1977
METODA VREDNOVANJA ZAHTJEVA RADA PRILAGOĐENA ZA
AUTOMATSKU OBRADU NA RAČUNALU (135 str.)
Zavod za produktivnost Zagreb, 1977

VII - KONSTRUKCIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH MJERNIH INSTRUMENATA I TESTOVA

1. (1966) statički, dinamički i intencioni tremometar
2. (1969) elktromehanička psihodijagnostička CDR-serija
3. (1971) elektronička psihodijagnostička CRD-serija
4. (1973) ergometar s aspiracionim testom
5. (1981) univerzalni reakciometar UR-81


IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
1968
Mirko Drenovac; Sabina Drenovac
CIKLOGRAFSKO SNIMANJE POKRETA U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI
Savjetovanje industrijskih psihologa na temu - Tehmopsihofiziologija rada,
Vukovar, 1968

1976
Mirko Drenovac
POKUŠAJ KLASIFIKACIJE ISPITANIKA U TIPOVE LIČNOSTI NA TEMELJU OBILJEŽJA BRZINE, IZDRŽLJIVOSTI I STABILNOSTI RJEŠAVANJA ZADATAKA NA TESTU CRD-1 Međunarodni simpozij korisnika CRD-serije u organizaciji ORGA-DATA, Brussel, 1976

1975
Drenovac Sabina; Drenovac Mirko
USPJEH NA TESTOVIMA BRZINE U POVEZANOSTI SA PRETHODNIM
RADNIM OPTEREĆENJEM, V kongres psihologa Jugoslavije, Skoplje 1975

1984
Mirko Drenovac
OSOBITOSTI VARIJACIJA MENTALNIH FUNKCIJA U UVJETIMA SMJENSKOG RADA
VII kongres psihologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1984

1989
Drenovac M.;  Strban M.
KARAKTERISTIKE KOMPLEKSNOG VREMENA PSIHOMOTORNE REAKCIJE ZATVORENIKA  –  SAOBRAĆAJNIH DELIKVENATA, VII Dani psihologije u Zadru

1990
Mirko Drenovac
ODNOS IZMEĐU EMOCIONALNOG STATUSA ISPITANIKA I PROCJENE
VREMENSKOG INTERVALA, VIII Dani Ramira Bujasa, Zagreb, 1990.

1993
Mirko Drenovac; Majda Rijavec
FAKTORSKA STRUKTURA NAČINA SUČELJAVANJA SA STRESOM BORACA DOMOVINSKOG RATA
Prva godišnja skupština hrvatskih psihologa, Zagreb, 1993

1994
Lidija Hajnc, Mirko Drenovac, Lajos Szirovicza
PROCJENE ZADOVOLJSTVA PERCIPIRANIM OSOBINAMA ZAPOVJEDNI-KA U DOMOVINSKOM RATU I POŽELJNIH OSOBINA ČASNIKA I DOČAS-NIKA HV
Druga godišnja skupština hrvatskih psihologa, Zadar/Božava, 1994

1995
Mirko Drenovac; Sabina Drenovac
DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST POKAZATELJA FUNKCIONALNIH OSOBITOSTI IZVOĐENJA MENTALNIH AKTIVNOSTI
XII Dani Ramira Bujasa, Zagreb, 1995.

1995
Lidija Hajnc; Mirko Drenovac
STRAH U RATNOJ SITUACIJI I NEKE OSOBINE LIČNOSTI
Treća godišnja skupština hrvatskih psihologa, Osijek/Bizovac, 1995

1998
Mirko Drenovac
STRAH I STRES U HRVATSKIH BORACA DOMOVINSKOG RATA
Prvi hrvatski kongres pomorske, podvodne i hiperbarične medicine, Split,

1998
Nadan M. Pteri; Mirko Drenovac
CRD-SERIJA U ISTRAŽIVANJU DUŠIKOVE NARKOZE:
PRIKAZ INSTRUMENTARIJA I METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA
Prvi hrvatski kongres pomorske, podvodne i hiperbarične medicine, Split

1999
Mirko Drenovac
RESEARCH OF ATTRIBUTES OF MENTAL PROCESSING DYNAMICS
5th Alps-Adria Conference, Pecs, 1999

1999
Mirko Drenovac
VRIJEDNOST POKAZATELJA FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA
MENTALNOG PROCESIRANJA U SELEKCIJI KANDIDATA ZA LETAČKO
ZANIMANJE, Treći hrvatski simpozij zrakoplovne medicine, Zagreb 1999

2000
Mirko Drenovac
BRZINA I TOČNOST MENTALNOG PROCESIRANJA KAO KOMPONENTE
USPJEŠNOSTI SAVLADAVANJA LETAČKE OBUKE
8. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zagreb 2000

2000
Mirko Drenovac, Nadan M. Petri
RESEARCH OF EFFECT OF HYPERBARIC PRESSURE ON DYNAMICS AND EFFICIENCY OF COMPLEX MENTAL PROCESSING, 36th IAMPS, Split 2000

2001
Petri NM; Drenovac M
RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED PRESSURE AND SPEED OF MEMTAL PROCESSING IN SIMULATED ASCENT FROM 30 METERS, 1. Congresss of  - Adria Working Community on Maritime, undersea, and Hyperbaric Medicine, Opatija 2001

2001
Mirko Drenovac; Andreja Bakula
VALJANOST DINAMIČKIH ZNAČAJKI MENTALNOG PROCESIRANJA ZA PROGNOZU USPJEŠNOSTI LETAČKE OBUKE, 9. konferencija hrvatskih psihologa, Pula 2001.

2001
Mirko Drenovac
PRIKAZ PROFILA EFIKASNOSTI MENTALNOG PROCESIRANJA I OSOBINA LIČNOSTI U ČETIRI DINAMIČKA TIPA, 15. Dani Ramira Bujasa, Zagreb 2001.

2001
Mirko Drenovac
MEDICINSKA PROBLEMATIKA U PROGRAMU ISTRAŽIVANJA PRAĆENJA ZNAČAJKI LJUDSKOG POTENCIJALA HV,  Savjetovanje vojno zdravstvenih djelatnika MORH-a, Crikvenica 2001

2002
A.Bakula, A.Bonovil, M.Drenovac
PSYCHOLOGICAL PROFILES OF DIFFERNT-SUCCESSFUL FLIGHT CADETS DURING THE FLIGHT TRAINING, 7th Congress on Aviation Medicine of the Alpe-Adria Community, Zadar

2002
S.Radić, D.Andrić, V.Golubović, N.M.Petri. M.Drenovac
PLACEBO EFFECT RESEARCH OF COGNITIVE FUNCTIONS
13th PSYCHOLOGY DAYS, Zadar 2002.

2002
Mirko Drenovac
RAZLIKE U OCJENI UČINKA BOJNOG STRESA U PRIPADNIKA PRVE I DRUGE GARDIJSKE BRIGADE NEPOSREDNO NAKON AKCIJE “OLUJA”
10. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Plitvice 2002

2002
Mirko Drenovac
PROMJENA DINAMIKE MENTALNOG PROCESIRANJA U FUNKCIJI STARENJA
10.   godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Plitvice 2002

2004
Mirko Drenovac
OPĆA PROBLEMATIKA MODELIRANJA I SIMULACIJE MENTALNOG PROCESIRANJA U SUSTAVU ČOVJEK-KOMJUTER
Radionica: Neuronske mreže I simulacije u vojnoj primjeni, Varaždin 2004

2005
Sabina i Mirko Drenovac
ODNOS DINAMIČKOG TIPA MENTALNOG PROCESIRANJA I UČESTALOSTI PROMETNIH NEZGODA
XVII Dani Ramira I Zorana Bujasa, Zagreb, 2006

BIBLIOGRAFIJA

KNJIGE

1994
Mirko Drenovac i suradnici
MOTIVI I MOTIVACIJA HRVATSKIH VOJNIKA U DOMOVINSKOM RATU
Centar za strateška istraživanja MORH, Zagreb 1996 (80 str.)

1996
Mirko Drenovac i suradnici
ANTROPOMETRIJSKI STATUS ROČNIKA HV
Centar za strateška istraživanja MORH, Zagreb 1996 (116 str.)

1997
Mirko Drenovac i suradnici
STRAH I STRES U DOMOVINSKOM RATU
Centar za strateška istraživanja MORH, Zagreb 1997 (177 str.)

2005
Mirko Drenovac
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA, Sveučilišni udžbenik za studente psihologije, Sveučilište Jostipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2005

2006
Grupa autora (ur. Darko Ujević)
HRVATSKI ANTROPOMETRIJSKI SUSTAV; 17.poglavlje – Strategijski pristup vođenju složenog tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta HAS, Tehničko tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006

2007
Mirko Drenovac
SPORTSKA PSIHOLOGIJA, Sveučilišni udžbenik za studente psihologije, Sveučilište Jostipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2007

2009
Mirko Drenovac
KRONOMETRIJA DINAMIKE MENTALNOG PROCESIRANJA, Sveučilišni udžbenik za studente psihologije, Sveučilište Jostipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek 2009
PRIRUČNICI

1972
Mirko Drenovac
PSIHODIJAGNOSTIČKA SERIJA CRD-APARATA
/Preliminarni priručnik s normama/ 120 str. Zavod za produktivnost Zagreb, 1972

1974
D.Becker; M.Drenovac
ELEKTRONISCHES PSYICHODIJAGNOSTISCHES SYSTEM
/Handanwaisung/ 228 str., ORGA-DATA, Villingen, Brussel, Zagreb, 1974

1983
Mirko Drenovac
UNIVERZALNI REAKCIOMETAR UR-81
/Priručnik s normama/ 29 str., Zavod za produktivnost zagreb, 1983       

1984
Mirko Drenovac
CRD-SERIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH TESTOVA
/Priručnik s normama/ 162 str., Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Ljubljana, 1984

1992
Mirko Drenovac
ORGANIZIRANA PSIHOLOŠKA PRIPREMA BORACA
/poglavlje/ u knjizi: Poglavlja iz vojne psihologije str. 19-38, Ministarstvo obrane RH, 1992

1994
Mirko Drenovac
CRD-SERIES OF PSYCHODIAGNOSTIC TESTS (195 str.)
/Priručnik s normama/, AKD, Zagreb, 1994

2006
Grupa autora (ur. Darko Ujević)
HRVATSKI ANTROPOMETRIJSKI SUSTAV
Tehničko tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006

STUDIJE I MONOGRAFIJE

1975
Mirko Drenovac
ISTRAŽIVANJE EFIKASNOSTI DUGOROČNE PROGNOZE USPJEHA U ŠKOLI NA TEMELJU REZULTATA NA TESTOVIMA CRD SERIJE
Zavod za produktivnost Zagreb, ORGA-DATA Brussel, 1975 (32 str.)

1983
Mirko Drenovac; Sabina Drenovac
PROMJENE PSIHOSOMATSKOG STATUSA I NEKIH OBILJEŽJA LIČNOSTI PROFESIONALNIH VOZAČA U FUNKCIJI ŽIVOTNE DOBI
Zavod za produktivnost Zagreb, ŽTP Zagreb, 1983 (56 str.)

1989
Sabina Drenovac;Mirko Drenovac
CIRKADIJURNE VARIJACIJE MENTALNIH FUNKCIJA KOD DISPEČERA U
ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Zavod za produktivnost Zagreb, HŽP Zagreb 1989 (55 str.)

1998
Mirko Drenovac, Lajos Szirovicza, Miroslav Živičnjak
MORFOLOŠKI STATUS KADETA I PILOTA HRZ-a
VTS MORH, 1998 (157 str.)

2000
Lajos Szirovicza, Blaž Knez, Mirko Drenovac
ODREĐIVANJE TJELESNIH MJERA I PRIJEDLOG SUSTAVA ODJEVNIH VELIČINA ROČNIKA HRVATSKE VOJSKE
IOStIR-MORH, 2000 (171 str.)

2001
Mirko Drenovac i suradnici
ZAINTERESIRANOST NOVAKA ZA DRAGOVOLJNI PRISTUP U OSRH
IOStIR-MORH, 2001 (18 str. bez priloga)

2002
Mirko Drenovac
MODELIRANJE I SIMULACIJA KOGNITIVNIH FUNKCIJA U SUSTAVU “ČOVJEK-KOMPJUTER”
FOI-Varaždin, IOStIR-MORH (54 stranice)

2002
Mirko Drenovac, Lajos Szirovicza, Nadan M.Petri
ISTRAŽIVANJE MORFOLOŠKIH I PSIHOLOŠKIH OSOBINA RONIOCA, POMORSKIH DIVERZANATA I POSADA PLOVILA HRM-e
Institut za antropologiju Zagreb (115 stranica)

2002
Lajos Szirovicza, Nataša Kalebota, Mirko Drenovac
ISTRAŽIVANJA MORFOLOGIJE STOPALA NOVAKA HV
Institut za antropologiju Zagreb (97 stranica)

ČLANCI U ZBORNICIMA

1973
Mirko Drenovac
UMOR, PREKOMJERNA ISCRPLJENOST I EMOCIONALNI STRES KAO
FAKTORI UMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI PROFESIONALNIH
VOZAČA (poglavlje 6, str 1-18) u Zborniku: "Čovjek i njegova uloga u radu i sigurnosti na radu", Zavod za produktivnost, Zagreb, 1973

1974
Sabina Drenovac; Mirko Drenovac
APSENTIZAM KAO OBLIK OBRAMBENOG PONAŠANJA (str. 56-61) u Zborniku: "Uzroci i pojavni oblici apsentizma u privredi SR Hrvatske", Privredna komora SR Hrvatske, Zagreb,

1975
Sabina Drenovac; Mirko Drenovac
USPJEH U TESTOVIMA BRZINE U POVEZANOSTI S PRETHODNIM RADNIM OPTEREĆENJEM u Zborniku radova V Kongresa psihologa Jugoslavije, Vol. 2. str. 326-331, Skoplje 1975

1976
Mirko Drenovac; Dragica Stojanović
INDIVIDUALNE RAZLIKE U SPOSOBNOSTIMA I MOBILIZACIJI RADNOG POTENCIJALA ZA IZVOĐENJE SLOŽENIH INTELEKTUALNIH AKTIVNOSTI u Zborniku "Ergonomija – 76", str. 155-171, Niš, 1976

1978
Mirko Drenovac
ZADATAK I ZNAČAJ VREDNOVANJA POSLOVA I OSOBNOG RADA U SISTEMU RASPODJELE PREMA MJERILIMA I KRITERIJIMA SLOŽENOSTI I TEŽINE RADA I OSOBNOG DOPRINOSA RADNOJ EFIKASNOSTI u  Zborniku: "Izbor radova o vrednovanju rada i utvrđivanju radnog doprinosa", str. 136-150, Društvo psihologa Hrvatske, Zagreb, 1978

1979
Mirko Drenovac
CRD-SERIJA; ELEKTRONIČKI PSIHODIJAGNOSTIČKI SUSTAV (poglavlje) (37 str.) u Zborniku: "Projektiranje istraživanja i normiranje zahtjeva za poslove s posebnim uvjetima rada", Zavod za produktivnost Zagreb, 1979

1982
Mirko Drenovac
METRIJSKA VRIJEDNOST OCJENE KOLEKTIVA O SLOŽENOSTI I TEŽINI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA u knjizi "Vrednovanje rada - istraživanja, Prvi dio", str. 105-113, Privredna komora SR Hrvatske, Zagreb, 1982

1982
Mirko Drenovac
PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE U VREDNOVANJU, u knjizi "Vrednovanje rada - istraživanja, Prvi dio", str. 120-129, Privredna komora SR Hrvatske, Zagreb, 1982

1982
Mirko Drenovac
ISTRAŽIVANJE ODNOSA IZMEĐU DINAMIČNOSTI I STABILNOSTI PSIHONERVINIH FUNKCIJA I DIMENZIJA INTRO/EKSTRAVERTIRANOSTI I NEUROTIZMA u Zborniku "Dani psihologije 80/81", Zadar, str. 91-100

1982
Mirko Drenovac
ODNOS IZMEĐU OCJENE VLASTITOG ZDRAVLJA I FUNKCIONALNIH OBILJEŽJA PSIHONERVNIH PROCESA u Zborniku "Dani psihologije 80/81", Zadar, str. 183-190

1987
Mirko Drenovac
APLIKACIJE CRD-SRIJE IZVAN DIJAGNOSTIČKOG PROCESA u Zborniku "CRD-delo s CRD serijo /Zbornik 1/" str. 30-49, Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodijagnostična sredstva, Ljubljana,

1989
Mirko Drenovac; Marko Strban
KARAKTERISTIKE KOMPLEKSNOG VREMENA PSIHOMOTORNE REAKCIJE ZATVORENIKA - SAOBRAĆAJNIH DELIKVENATA u Zborniku "VII DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU", Vol. 5, str. 113-117, Zadar, 1989

1990
Smiljka Horga; Mirko Drenovac
PSIHOLOŠKA PRIPREMA ZA BORBU u knjizi "Ratna psihologija i psihijatrija", str. 240-248, GSSRH, Zagreb 1992

1998
Mirko Drenovac
STRAH I STRES U HRVATSKIH BORACA DOMOVINSKOG RATA u Zborniku "1. hrvatski kongres pomorske, podvodne i hiperbarične medicine", str. 396-405, Split 1998

1998
Nadan M. Pteri; Mirko Drenovac
CRD-SERIJA U ISTRAŽIVANJU DUŠIKOVE NARKOZE: PRIKAZ INSTRUMENTARIJA I METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA u Zborniku "1. hrvatski kongres pomorske, podvodne i hiperbarične medicine", str. 187-200, Split 1998

1999
Mirko Drenovac
VRIJEDNOST POKAZATELJA FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA MENTALNOG PROCESIRANJA U SELEKCIJI KANDIDATA ZA LETAČKO ZANIMANJE u Zborniku "Treći hrvatski simpozij zrakoplovne medicine", (str. 37-47), Zagreb 1999

1999
Drenovac Mirko
RESEARCH OF ATTRIBUTES OF MENTAL PROCESSING DYNAMICS
u Zborniku "Psychology at the Tum of the Millennium", Pech. 1999

2000
Mirko Drenovac; Nadan M. Petri
INFLUENCE OF PRESSURE INCREASE TO 4.0 BARS ON DYNAMICS AND EFFICIENCY OF COMPLEX MENTAL PROCESSING u Zborniku "36th IAMPS", str.80-89, Split 2000

2002
Mirko Drenovac
COMPUTERIZED SIMULATION OF COGNITVE FUNCTIONS IN THE REASEARCH OF HUMAN-COMPUTER RELATIONS u Zborniku "2002 International Conference on Intelligent Engineering System", 497-500, Opatija 2002

2002
Mirko Drenovac
TIP KORTIKALNE DINAMIKE I EFIKASNOST SAVLADAVANJA LETAČKE OBUKE
u Zborniku "Četvrti hrvatski simpozij zrakoplovne medicine", Zagreb 2002 (27-33)

2002
Andreja Bakula, Ana Bonovil, Mirko Drenovac
VRIJEDNOST PARCIJALNIH POKAZATELJA EFIKASNOSTI MENTALNOG PROCESIRANJA ZA PROGNOZU USPJEŠNOSTI SAVLADAVANJA LETAČKE OBUKE
u Zborniku "Četvrti hrvatski simpozij zrakoplovne medicine", Zagreb 2002 (19-25) 

2002

L.Szirovicza, M.Drenovac, M.Živičnjak, N.Kalebota
MORFOLOŠKI STATUS KADETA I PILOTA HRVATSKOG RATNOG ZRAKOPLOVSTVA U ODNOSU NA ROČNU POPULACIJU HRVATSKE VOJSKE u Zborniku "Četvrti hrvatski simpozij zrakoplovne medicine", Zagreb 2002 (117-127)

2003
Mirko Drenovac
OPĆA PROBLEMATIKA MODELIRANJA I SIMULACIJE MENTALNOG PROCESIRANJA U SUSTAVU ČOVJEK-KOMJUTER u Zborniku "Neuronske mreže I simulacije u vojnoj primjeni" Radionica, (72-82), Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2003

ČLANCI U ČASOPISIMA:

1970
Mirko Drenovac
CIKLOGRAFSKI POSTUPAK UTVRĐIVANJA STUPNJA USVOJENOSTI VJEŠTINA, Revija za psihologiju, Vol. 1, br. 1, str. 61-67, Zagreb, 1970

1973
Sabina Drenovac; Mirko Drenovac
PSIHOLOŠKO-EKONOMSKI PRISTUP TRETMANU ČOVJEKA U RADNOM PROCESU
Organizacija i kadrovi, 1973. br. 2, str. 205-208; Institut za organizaciju rada Beograd, Ekonomski institut Zagreb, Viša škola za organizaciju dela Kranj,

1976
M. Drenovac; Sabina Drenovac
TRAJANJE RADNOG VREMENA I PROMJENE U RADNOJ SPOSOBNOSTI
STROJOVOĐA DIZEL I ELEKTRO LOKOMOTIVA, Čovjek i promet, Vol. 2, br. 3,  str. 223-229, Zagreb, 1976

1989
Mirko Drenovac; Sabina Drenovac
KOLEBANJE UČINKA DISPEČERA U RJEŠAVANJU MENTALNIH I PSIHO MOTORNIH ZADATAKA TOKOM DNEVNE I NOĆNE 12-SATNE SMJENE, Čovjek i promet, Vol. 15, br. 3,  str. 115 – 127, Zagreb, 1982

1992
Mirko Drenovac; Marica Zajc
THE EFFECIJENCY OF COGNITIVE FUNCTIONING ACCORS DIFFERENT AGE GROUPS, Čovjek i promet, Vol. 18, br. 1- 4,  str. 27 - 32, Zagreb, 1992

1993
Bobić Jasminka; Vrca Anđelko; Mirko Drenovac
EEG CHANGES IN PRISONERS RELEASED FROM SERBIAN CONCENTRATION CAMPS DURING WAR IN CROATIA 1991/1992, Acta Medica Croatica, Vol. 47, str. 87-89, Zagreb, 1993

1994
Smiljka Horga, Mirko Drenovac
ODNOS IZMEĐU OSOBINA LIČNOSTI I PROCJENE TRENUTAČNOG EMOCIONALNOG STANJA, Kriminologija i socijalna integracija, No2/vol.2, str. 109-117, Zagreb, 1994

1995
Jasminka Bobić, Lukrecija Pavičević, Mirko Drenovac
THE DIFFERENCE BETWEEN ALCOHOLICH AND THEIR HEALTHY EQUIVALENT PAIRS - PSYCHOLOGICAL APROACH, Studia Pszychologica, 37, 5, str. 351-356, Bratislava, 1995

1997
Jasminka Bobić, Lukrecija Pavičević, Mirko Drenovac
SOME PSYCHOLOGICAL STRUKTURE OF CRONIC PAIN
Studia Pszychologica, 1/97, pp. 27-38

1997
Jasminka Bobić, Lukrecija Pavičević, Mirko Drenovac
SOME PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF WAR IMPRISONMENT
Studia Pszychologica, 39, 1, str. 45 - 52, Bratislava, 1997,

1997
J.Bobić; L.Pavičević; M.Drenovac
INTELLECTUAL DETERIORATION IN ALCOHOLICS, European Journal Psychiat. Vol.11, br. 1, str. 21 - 26, Zaragoza, 1997

2001
Mirko Drenovac
AN ANALYSIS OF SOME ATTRIBUTES OF THE DYNAMICS OF MENTAL PROCESSING
Review of Psychology, Vol.8, No. 1-2, 61-67, Zagreb 2001

2002
L.Szirovicza, D.Ujević, M.Drenovac
THE STRUCTURE OF BODY MEASUREMENTS FOR THE DETERMINATION OF GARMENT SYSTEM FOR YOUNG CROATIAN MEN, Collegium Antropologicum 26 (2002) 1: 187-197, Zagreb 2002

2003
N.Kalebota, L.Szirovicza, Lj. Tucaković-Mujagić, M.Drenovac
THE STRUCTURE OF BODY MEASUREMENTS FOR THE DETERMINATION OF SHOE  SIZING FOR YOUNG CROATIAN MEN, Collegium Antropologicum 27 (2003) 2: 635-643, Zagreb 2003

2005
Kalebota Nataša, Drenovac Mirko, Szirovicza Lajos, Živičnjak Miroslav
MORPHOLOGICAL STATUS OF CADETS AND PILOTS OF THE CROATIAN AIR FORCE, Collegium Antropologicum 29 (2005), 1; 85-91, Zagreb 2005

2006
D,Ujević, D.Rogale, M.Drenovac, et all
CROATIAN ANTROPOMETRIC SYSTEM MEETING THE EUROPEAN UNION
International Journal of Clothing / Science and Technology, Vol. 18 No 3, 2006, pp. 200-218